Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Staan & Gaan, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Staan & Gaan streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Staan & Gaan en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staan & Gaan.